Hytteområdet ved Almdalsvatnet

Hytteområdene ligger ved fylkesgrensa langs fylkesveien gjennom Romundstadbygda, Rindal og til Å i Meldal – kun 1 time og 30 minutter fra Trondheim.

Området ligger 550 m.o.h. – ved det idylliske fjellvatnet Almdalsvatnet. Området er sentralt beliggende med tanke på fiske- og turaktivitet i Rindal og de nærliggende områdene. Alt ligger til rette for et aktivt friluftsliv, enten det gjelder fjellvandring, jakt eller fiske om sommeren eller skiturer i oppkjørte skiløyper om vinteren.

Til området ved Almdalsvatnet er det bygd sommerveg - og tomtene ligger i kort avstand fra parkeringsplass. Hytteområdet ble regulert ferdig sommeren 2000, og de 5 tomtene ligger ved vatnet omkranset av glissen furuskog.

Det tilbys hytteservice for etablerte hytter. Det blir gitt tilbud m.h.t. vedlikehold, levering av ved og lignende. Nærmere beskrivelse av tjenestene finner du på vår side om hytteservice.

Kontaktpersoner: 
Epost: tronogingrid@yahoo.no
Telefon Tron: 971 54 794
Telefon Ingrid: 905 27 202