Bjørklislettet

Bjørklislettet hyttefelt ligger øst for Bjønnavatnet i Romundstadbygda, mot kommunegrensa til Orkland kommune.

Feltet ble ferdig regulert i 2007, og består av 17 tomter. 

Tomtene ligger sydvent i lia med storslått utsikt mot Trollheimen og gode solforhold. Tilkomst fra Harvedhaugen hyttefelt ved fylkesgrensa, og egen parkeringsplass for feltet med plass til 30 biler.

Gangavstand til feltet er ca 15-20 min om sommeren. Om vinteren er det oppkjørte skiløyper fra parkeringsplassen via feltet, og fortsetter sørover mot Langvatnet og Rinnåsen.

Kontaktperson: Lars Kirkholt
Tlf. 915 42 658