Gode nyheter om strøm

08.03.19 Det har vært jobbet i flere år både fra hytteeiere og grunneiere for å videreføre strøm fra Langtjønnåsen og inn til det gamle hytteområdet ved Hølstodammen. Det skjer nå til hyttene som ligger på ryggen nord for inntakslukene ved Hølstoen. Det er denne uka sendt ut påmeldingsskjema fra Svorka til ca 35 hytter/tomter, og om mange nok melder seg på, så er det meldt anleggstart førstkommende sommer. Dette vil nok øke bruken av hyttene i området og utvilsomt gjøre området enda mer atraktivt for neste generasjon hytteiere.