Helgetunmarka hytteområde

Helgetunmarka hytteområde ligger sørøst i Rindal kommune - mot grensen til Resdalen i Orkland kommune i Trøndelag. Området omfatter flere hyttefelt i den østlige delen av Romundstadbygda. Variasjonen i terreng, beliggenhet og standard i de ulike hyttefelt er stor – her finner du tomter som passer til enhver hyttedrøm. Men felles for dem alle er tilgang til urørt natur, mange fine fiskevatn og Trollheimens fjellområder.

Sør for fylkesvegen ligger de etablerte hyttefeltene Hølstoin, Snurruåsen, Rinnåsen, Langtjønnåsen og områdene rundt Langvatnet. Langs fylkesveien like ved fylkesgrensa, ligger områdene Reslia og Harvedhaugen og litt lenger inn området rundt Bjønnavatnet og Almdalsvatnet. I terrenget nord for fylkesvegen ligger hyttefeltet ved Husåsvatnet. Dette fjellområdet kan nås med bil til alle årets tider. Kjører du fra Rindal sentrum tar du av til Romundstadbygda (Fylkesveg 341) og fortsetter ca 15 km oppover bygda. Kommer du fra Meldal i Trøndelag, tar du av fra R700 ved Å - og kjører 18 km gjennom Resdalen til du når kommunegrensa. Her ved fylkesveien finner du hyttefeltene Reslia og Harvedhaugen, mens du noen kilometer lenger ned mot Rindal finner vegen mot Hølstoen og Helgetunmarka. Vegen som er 3 km lang, ble bygd i forbindelse med kraftutbyggingen i 1967 og bringer deg innover i et hytteområde hvor der i dag finnes ca 200 hytter. Vinters tid er Hølstoen et populært utgangspunkt for skiturer og har vinterparkeringsplass til 300 biler. Avstand fra Trondheim - 1,5 timer Avstand fra Kristiansund - 2 timer