Husåsvatnet

Hytteområdet ligger nord for fylkesveien gjennom Romundstadbygda ved Husåsvatnet ca. 450 m.o.h. I rolige omgivelser og småkuppert terrenget ligger det spredt hyttebebyggelse rundt vatnet, og det gjenstår nå 8 ledige tomter. I området ligger også Krokvatnet og lenger nord Snausvatnet og setergrenda i Snausen. Tomtene ligger attraktivt til i forhold til friluftsaktiviteter i området. Gangavstand fra bilveg om sommeren er ca. 20 minutter.

Det tilbys hytteservice for etablerte hytter. Det blir gitt tilbud m.h.t. vedlikehold, levering av ved og lignende. Nærmere beskrivelse av tjenestene finner du på vår side om hytteservice.

Grunneiere i området er:
Tron og Ingrid Olsen
Steinar Flåtten