www.helgetunmarka.com

Reguleringsplaner for området

Her har vi samlet alle reuleringsplanene for området.

Området er i utgangspunktet delt i to:
Helgetunmarka plan A og Helgetunmarka plan B.
Plan B dekker området nord for fylkesvegen - og hyttefeltet Husåsvatnet.
Plan A dekker området sør for fylkesvegen - og hyttefeltene Rinnåsen, Bjønnavatnet, Almdalsvatnet, Bergslettet, Halvslettet, Langvasslettet, Storslettkjølen og deler av Snurruåsen.

Tomtene på Snurruåsen, Reslia, Harvedhaugen, Bjørklislettet og Langtjønnåsen har egne reguleringsplaner.

application/pdfReguleringsplan Bjørklislettet bestemmelser.pdf 1.4 MB
application/pdfReguleringsplan Bjørklislettet.pdf 175 KB
application/pdfReguleringsplan Harvedhaugen bestemmelser.pdf 302 KB
application/pdfReguleringsplan Harvedhaugen.pdf 368 KB
application/pdfReguleringsplan Helgetunmarka A og B bestemmelser.pdf 54 KB
application/pdfReguleringsplan Helgetunmarka A.pdf 4.2 MB
application/pdfReguleringsplan Helgetunmarka B.pdf 2.6 MB
application/pdfReguleringsplan Reslia bestemmelser.pdf 201 KB
application/pdfReguleringsplan Reslia.pdf 1.1 MB
application/pdfreguleringsbestemmelser Langvassvegen 2016.pdf 157 KB
application/pdfLangtjønnåsen plankart 041017.pdf 1.3 MB
application/pdfLangtjønnåsen planbestemmelser 041017.pdf 234 KB