www.helgetunmarka.com

Kontaktinformasjon

Helgetunmarka grunneierlag kan kontaktes på epost helgetun@online.no eller på telefon 992 68 150. Kontaktinformasjon for de ulike grunneierne står på sidene som beskriver tomteområdene.