Informasjon

15.03.20 - Det er blitt søndag i ei svært spesiell helg i Norge, hvor myndighetene forbyr folk å dra på hytter som ikke ligger i deres hjemkommune. Vi oppfordrer alle til å følge nasjonale råd og retningslinjer og ønsker alle våre hytteturister god tur hjem til sine respektive hjemkommuner. Vi håper at det ikke tar så alt for lang tid før vi igjen kan ønske dere velkomne til Helgetunmarka og Rindal!
Med tanke på Corona-viruset er betalingsterminalen på Skavlia et potensielt smittepunkt, og vi har liten mulighet til å sette i verk ekstra tiltak. Så vi ber dere ta egne forhåndsregler ved bruk av terminalen. De som ikke ønsker å benytte terminalen kan istedet innbetale til bankkonto 4111.43.10962.

Skavlia