Langtjønnåsen Hyttegrend

Tomtene ligger nord for Langtjønna med utsikt mot Trollheimsfjella. Hele feltet er sydvendt og med lang solgang. Fiske og båtmuligheter bl.a. i Langtjønna. Topp turterreng sommer som vinter. Merkede toppturer. 30 km med oppkjørte skiløyper vinters tid. Feltet ligger 450 m.o.h. Fra fylkesvegen bruker man Hølstovegen som er en bomfinansiert vei fram til hyttefeltet. Inne i hyttegrenda blir det vinterbrøytet vei helt frem til hyttedøra. Tomtene er ca 1000 m2 iht gjeldende reguleringsplan. Det er utført vannboring og framlagt vann fram til felles kummer ved hver hyttegrend. Det er av utbygger opparbeidet felles godkjent avløpsanlegg for grå og svartvann med lagt avløpsledninger fram til tomtegrense. Strøm er framlagt til tomtene, og det er bredbånddekning i feltet.
Kontaktpersoner: Trollheimshytter DA
Harald Helgetun, Tlf 992 68 150
Lars Helgetun, Tlf 932 65 732 - epost: lars@bmhelgetun.no