Nytt tilbud på Langvatnet

Firmaet iTrollheimen AS har ofte aktiviteter i Helgetunmarka. Og i løpet av sommeren har det skjedd mye inne ved Gapahuken på Langvatnet. I regi av iTrollheimen er en ny brygge kommet på plass ved vannet, til glede for alle som benytter seg av området. Der er det nå mulig å leie kano. Disse finner du ved brygga - og all info om hvordan du går fram for å leie finner du der. Betalingen skjer med Vipps.
Det er også satt opp skilt til de nye turmålene i området. Det er planlagt sti fra Langvatnet til Litraudfjellet, Raudfjellet og Helgetunsetra. Det vil bli jobbet med tilrettelegging av stier utover høsten.  
I Trolllavvoen er det også ofte aktivitet - det har bl.a. vært møter, teambuilding, skoleklasser og utdrikningslag. Mye galskap, humor og gode opplevelser. Besøk gjerne hjemmesidene til iTrollheimen for å se hva de driver med www.itrollheimen.no/