Rinnåsen

Hytteområdet ligger sør for fylkesveien gjennom Romundstadbygda. Tilkomst til området skjer via bomveg til Hølstoen - et populært utgangspunkt for skiturer og med vinterparkeringsplass til 300 biler. Veger og parkeringsplasser er ferdig anlagt.
Ved Rinnåsen
Ved Rinnåsen

Sør for Hølstoen ligger Rinnåsen hytteområde med 6 ledige tomter.
Området ligger 500 m.o.h. – ved inngangen til Trollheimen landskapsvernområdet.
Rinnåsen er et etablert hyttefelt med 28 tomter sentralt beliggende ved et av Rindals beste utfartsterreng.
Hyttefeltet ligger øst for elva Rinna som munner ut i Hølstoen. Fra tomtene til parkeringsplass er det gangavstand på ca. 20 minutter.

Det tilbys hytteservice for etablerte hytter. Det blir gitt tilbud m.h.t. vedlikehold, levering av ved og lignende.
Nærmere beskrivelse av tjenestene finner du på vår side om hytteservice.

Kontaktperson:
Ola Romundstad
Tlf. 976 82 841