Snurruåsen

Snurruåsen hyttefelt ligger i området øst for Hølstovegen langs Snurruåsen, mellom Langvassvegen og Langvassbekken. Tomtene ligger sentralt plassert i et av Rindals beste utfartsterreng, et ypperlig utgangspunkt for skiturer, fotturer, jakt og fiske. Hyttefeltet er tidligere bebygd, og ble utvidet høsten 2004 med 14 nye tomter. De nye tomtene ligger spredt langs åsryggen innover mot Langvatnet. Gangtid fra sommerparkering varierer fra 5-15 minutter. Det tilbys hytteservice for etablerte hytter. Det blir gitt tilbud m.h.t. vedlikehold, levering av ved og lignende. Nærmere beskrivelse av tjenestene finner du på vår side om hytteservice. Kontaktpersoner: Ole Morten Helgetun tlf 911 75 320 Harald Helgetun tlf 992 68150 Lars Helgetun tlf 932 65 732