Hytteforeninger

Grunneierne i Helgetunmarka oppfordrer hytteeierne i området til å danne egne hytteforeninger som administrer ordninger for brøyting o.l. Reslia hyttefelt og Harvedhaugen hyttefelt har egne hytteforeninger.