Nytt turmål i Helgetunmarka

De siste par årene har det vært gjort er stort arbeid med å rydde, merke og legge klopper langs den gamle seterstien fra Hølstoin til Helgetunsetrin. Skilt for å merke stedsnavn og avstander er også kommet på plass, og denne uka ble det plassert ut en laftet sittegruppe inne ved Øygardssetra.
Sittegruppe ved Øygardssetra

Øygardssetra ligger 4 km innover i terrenget i Helgetunmarka, og hit legges det skispor i helgene i regi av grunneierlaget. Her møtes også skiløypene fra Langvatnet og Rinnåsen, og dette har vært en naturlig rasteplass for den som skal videre inn i Trollheimen eller som tar rundturen i løypenettet. Nå er sittegruppen på plass, og det er laget en ny benk inne ved løeveggen. Magne Haltli har laftet sittegruppa som er et samarbeid mellom turstigruppa i Rindal og Helgetunmarka grunneierlag.

Vi håper at folk setter pris på tiltaket, og ønsker folk god tur til fjells!