Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Hølstovegen bomveg

Priser Hølstovegen:
Årskort (inkl. parkering) kr 1000
Enkelttur/dagstur (ned samme dag) kr 70,00 (trykk nei for parkering)
Parkering utover en dag kr 30,00 per døgn (trykk + for antall døgn)

Dvs at kjøpes det årskort så slippe man å betale for parkering på Skavlia. Det er kun de som betaler for enkeltturer som må betale for parkering.
De av dere som parkerer på egen hyttetomt skal ikke betale for parkering fordi dere selv betaler for brøyting/vedlikehold av eget parkeringsareal. 

Kjøring videre fra parkeringsplassen krever parkeringsbevis (gjelder parkering på Snurruåsen/Langvassvegen). For mer informasjon, ta kontakt med Harald Helgetun på mobil 99268150. Manglende betaling medfører gebyr på kr 300

Kontonummer for innbetaling via bank er 4111.43.10962.