John Neergaard var av bondestand og kom tidlig inn i politisk virksomhet.

Allerede i 1826 ble han valgt inn i Stortinget fra Romsdal amt. Han reiste landet rundt som "politisk agitator" for å få bøndene til å stemme på bønder i de politiske valga.

Fra 1832 til 1853 satt han på Stortinget, og arbeidet senere som lokalpolitiker. Han døde i 1885, 90 år gammel.
Helt fra 1833 kjempa bøndene, med Neergaard i spissen, for å få Stortinget med på et forslag om lokalt selvstyre. Dette gikk til slutt igjennom ved Formannskapsloven i 1837.

Beskrivelse av kommunevåpenet: Kommunevåpenet til Rindal kommune, ei gul(l) klubbe på grønn bunn, ble godkjent i statsråd den 20. januar 1989. Klubba forestiller ei ordførerklubbe og symboliserer at "formannskapets far", John Neergaard, ble født i Rindal.