Våre tjenester:

 • Vaktmestertjenester
 • Snømåking av tak når avtalt snølast er nådd
 • Levering av brensel - ved, propan, olje
 • Transport
 • Tilsyn med hytteiendom
 • Levering av varer
 • Løypekjøring i nærområdet med snøscooter og sporlegger
 • Andre tjenester etter avtale

Brøyting utføres av følgende:
Steinar Flåtten - Reslia (brøyting/strøing)
Harald Helgetun - Harvedhaugen, Hølstoen, Skavlia, Langvassvegen
Steinar Flåtten -  strøing Hølstovegen

Salg av ved:
Harald Helgetun - tlf 992 68 150

 Videre tilbyr vi:

 • Levering av hytter i laft, stavlaft og bindingsverk.
 • Nybygg hytte, uthus
 • Tomtegraving og planlegging.
 • Snekkerarbeid Veranda - tilbygg
 • Oppretting av fundament
 • Skifting av tak - pipebeslag, takrenner
 • Skifting av vindu -utvendig kledning -beising, maling

Kontakt:
Harald Helgetun - tlf 992 68 150
Lars Helgetun - tlf 932 65 732