Området er i utgangspunktet delt i to:
Helgetunmarka plan A og Helgetunmarka plan B.
Plan B dekker området nord for fylkesvegen - og hyttefeltet Husåsvatnet.
Plan A dekker området sør for fylkesvegen - og hyttefeltene Rinnåsen, Bjønnavatnet, Almdalsvatnet, Bergslettet, Halvslettet, Langvasslettet, Storslettkjølen og deler av Snurruåsen.

Tomtene på Snurruåsen, Reslia, Harvedhaugen, Bjørklislettet og Langtjønnåsen har egne reguleringsplaner.